PRIVACY – VERKLARING GRUTMAN HOME DECOR

1 )    Waarvoor worden je gegevens gebruikt ?

Volgens de privacywetgeving moet Grutman Home Decor, gevestigd in de O.-L.-Vrouwstraat 5

te 3500 Hasselt met ondernemingsnummer 0415-544-337, meedelen op welke gronden wij je

gegevens gaan gebruiken.

Wij hebben gegevens van onze klanten nodig vanwege de contractuele afspraken.

Deze gegevens worden gebruikt:

 • orders en orderbevestigingen
 • bezorging
 • retour en reparatie
 • contacten met onze binnen- en buitendienst
 • facturering en debiteurenbeheer

Daarnaast zijn er gegevens die we gebruiken voor het verlenen van persoonlijke service, zoals :

 • bezoek aan onze Grutman Home Decor website
 • nieuwsbrief en e-mail
 • acties
 • social media (facebook, instagram, …)

2)   Welke gegevens zullen wij verwerken ?

Bij het aanmaken van een klantenaccount voor onze website maken wij eerst een account aan

in onze administratie voor de orderverwerking, facturatie en debiteurenbeheer.  Hiervoor hebben

wij je naam, adres, contactgegevens nodig (eventueel ook handelsnaam en BTW nummer).

3)   Wie heeft toegang tot je gegevens ?

Je gegevens worden verwerkt door verschillende diensten en organisaties zoals

 • boekhoudafdeling
 • Accountantskantoor Van Havermaet & Groenweghe, heeft ter controle van de jaarrekening toegang tot onze klant-leverancier en personeelsgegevens
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven gebruiken wij Sendtex mailsender.

4)   Hoe lang bewaren we jouw gegevens :

De administratiegegevens (zoals factuur, – betaal- en bestelgegevens) en klantgegevens worden, zoals wettelijk verplicht, gedurende 7 jaar bewaard. 

5)  Cookies:

Tot op heden gebruiken we geen cookies.  Moest dit in de toekomst veranderen zullen wij

dit in onze privacyverklaring aanpassen.

6)   Wat zijn jouw rechten ?

Je kan ons te allen tijde inzage vragen over jouw persoonsgegeven en aangeven welke

informatie incorrect is en gewijzigd moet worden.

Bij vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kan je ons dit laten weten via post of e-mail :

In geval van een klacht, kunt u zich altijd richten tot de Commissie voor de bescherming van

de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 te 1000 BRUSSEL.